Việc làm 24h

BigDual.com - Vấn đề đi làm partime mang đến một số ích lợi nào đối với bạn nào đang còn học tập

Vấn đề đi làm partime mang đến một số ích lợi nào đối với bạn nào đang còn học tập

Các ý kiến nói rằng Vấn đề làm thêm bạn nào bỏ bê việc học rồi làm kết quả học tập suy giảm. Tuy nhiên ngoài ra làm partime mang đến nhiều lợi ích cho tương lai.

Đăng ngày : 10-11-2017
BigDual.com - Lúc dự tuyển tìm công việc nên biết một số vấn đề gì

Lúc dự tuyển tìm công việc nên biết một số vấn đề gì

Tìm hiểu kỹ lưỡng lượt dự tuyển sẽ giúp các lạc quan & gây ấn tượng tốt với người tuyển người. Vì thế khả năng các bạn được nhận công ty cao

Đăng ngày : 06-11-2017